OK
meftahsoft

خدمات

در تولید بسته های نرم افزاری رافع، طراحی آن به گونه ای تدوین گردیده است تا کاربران کمترین سطح تماس و نیاز را در این حوزه داشته باشند.
به عبارت دیگر در تولید نرم افزارها، تحلیل و آنالیز به گونه ای انجام گرفته تا کلیه عملیاتها با کاربردی ساده اما دقیق ، صورت پذیرفته و در عین حال فرآیند ارتباط سیستم ها نیز با نگاهی مبتنی به اصول چهارچوب استاندارهای مالی رعایت گردد. اما با توجه به نکات برشمرده شده به منظور استفاده بهینه از نرم افزار و درخواستها و نیازهای متفاوت و سلایق متفاوت کاربران واحد خدمات پس از فروش شرکت نسبت به ارائه این خدمات با طبقه بندی ذیل اقدام نموده تا رضایت کاربران در سطوح متفاوت، متناسب با انتخاب و نحوه ارائه آن جلب گردد.


مشاوره و استقرار نرم افزار

-جهت افزایش بهره وری از محصولات و تحقق اهداف شرکتها و موسسات دربازه زمانی معین خدمات استقرار سیستم ارائه می گردد
-درمدت زمان استقرار سیستم، علاوه بر انطباق فعالیت های مجموعه براساس کارکرد نرم افزارمشاوره های لازم جهت نیازهای فعلی و آتی مجموعه ارائه می گردد.
- شناخت روند فعالیتها و اعلام پیش نیازها و الزامات جهت تغییر از وضعیت موجود
-پیاده سازی راهکارها وانطباق آن با خصوصیات نرم افزار و افزایش بهره وری کاربران با توجه به بهینه سازی فرآیندها
-آموزش کاربران براساس فرآیندهای کاربردی جدید و تهیه گزارش های مورد نیاز و مطلوب در هر حوزه - عملیاتی کردن راهکارها و کنترل انجام فرآیندهای منتشر شده و حل موارد مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن

پشتیبانی عمومی نرم افزار

-پاسخگویی سوالات و رفع اشکالات بصورت اینترنتی
-پاسخگویی تلفنی و راهنمایی کاربران در امر بهره برداری نرم افزار
- ارائه نسخه های به روزشده نرم افزار و افزودن قابلیتهای جدید
-رفع اشکالات احتمالی نرم افزار
- گزارش از گردش ارائه خدمات به مشتری