OK
meftahsoft
External Purchase Order System

سیستم سفارشات خرید خارجی(بهای تمام شده کالاهای وارداتی)

هدف از طراحی سیستم سفارشات خرید خارجی
مهم ترین و مقدماتی ترین فرآیند در شرکتهای وارد کننده کالا فرایندخرید کالا از فروشندگان و تأمین کنندگان خارجی است در چرخه خرید کالا از منابع خارجی، کنترل و ثبت مواردی چون ارائه پیشنهاد قیمت از سوی فروشنده( پروفرما)، پرداخت هزینه خرید برپایه ارز مبادله و هزینه های عملیاتی ترخیص کالا بسیار حائز اهمیت است و با توجه به فاصله زمانی آغاز تا پایان این فرایند که معمولا چندین ماه به طول می انجامد ضرورت طراحی یک سیستم کارآمد نرم افزاری در جهت ثبت اطلاعات مربوط به هر یک از سفارشات و عملیاتهای مالی آن و تجمیع این اطلاعات به جهت استخراج گزارش های مدیریتی و بویژه آنالیز بهای تمام شده کالا ها از اهمیت فراوانی برخوردار است . سیستم سفارشات خرید خارجی رافع، تمامی توانمندی های مورد اشاره را به سهولت، چالاکی و با دقت بالا برای مجموعه های وارد کننده کالا ایجاد کرده تا علاوه بر ثبت روند این فرایند ، همسو با آن اسناد مالی مربوط نیز در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک ایجاد گردد.

مزایای استفاده از نرم افزار ثبت سفارش خرید کالا

 • افزایش بهره وری و کارائی سازمان با استفاده از سیستم
 • کمک به مدیریت متمرکز و موثر فرایند خرید خارجی
 • مدیریت و صرفه جویی در هزینه
 • افزایش یکپارچگی در مدیریت

امکانات و قابلیتهای سیستم

 • امکان معرفی تامین کنندگان کالا به تفکیک هر یک از ارزهای مبادلاتی
 • ثبت و ایجاد پرونده به تفکیک سفارش خرید و اطلاعات پروفرما
 • ثبت پرداختهای هزینه خرید کالا بر پایه ارز تعیین شده در مبادله
 • ثبت هزینه های ریالی سفارش، مانند: ترخیص کالا ، حمل و انتقال بار
 • امکان پرداخت هزینه خرید کالا براساس گشایش اعتبار بانکی و یا پرداخت از طریق صرافی
 • ثبت مغایرت های اقلام سفارش داده شده و دریافت شده
 • بستن پرونده و محاسبه هزینه ها به تفکیک هر پرونده
 • آنالیز هزینه های سفارش و محاسبه بهای تمام شده خرید به تفکیک هر قلم از کالا
 • ارسال اتوماتیک سفارشات باز به دوره مالی بعد پس از بستن دوره مالی جاری
 • صدور خودکار اسناد حسابداری پرداخت هزینه های ارزی و تسعیر اتوماتیک مبالغ ارزی

ایجاد و تشکیل پرونده ثبت سفارش

آنالیز نهایی قیمت تمام شده